Reisdocumenten

Als je naar Suriname vertrekt zijn er een aantal dingen die je moet regelen voordat je daadwerkelijk vertrekt. Één  van die dingen zijn je reisdocumenten. Het is heel belangrijk om tijdig te beginnen met het verzamelen van je reisdocumenten. Zo moet bijvoorbeeld drie maanden voordat je naar Suriname vertrekt het MKV afgehandeld zijn.

Formulier

Een volledig ingevuld MKV-aanvraagformulier.

Betaling

Betaling van administratiekosten ad. 10 euro (Bewijs van betaalde administratiekosten).

Documenten

  • Geboorteakten
  • VOG
  • Bewijs van burgerlijke staat
  • Financiële bewijzen die aangeven dat je over voldoende financiële middelen beschikt om je reis-, verzekerings- en verblijfskosten in Suriname te betalen. Bijvoorbeeld: Kopie van officiële stukken inzake studiefinanciering, spaarrekening, uitkeringen, pensioen, etc.)
  • Bewijzen m.b.t. het verblijfsdoel/referent (Via SVS)
  • Ziektekostenverzekering (doorlopende ziektekostenverzekering of polis)

Aanvraag: Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Voordat je naar je Gemeente gaat voor het invullen van het aanvraagformulier voor een VOG heb je een brief van het Consulaat nodig waarin het screeningsprofiel “Visum en emigratie” wordt gevraagd. De brief van het Consulaat kan je persoonlijk aanvragen aan het loket van de Visumafdeling of op je adres ontvangen.

Geboorteakte, VOG en bewijs burgerlijke

Deze documenten dienen voorzien te zijn van een “apostille” (internationale legalisatie). Een apostille kan niet door je Gemeente worden geplaatst. Je kunt daarvoor terecht bij de Rechtbank in je woonplaats.

Paspoort

Je paspoort mag niet minder dan 6 (zes) maanden geldig zijn bij aankomst in Suriname en er moet tenminste nog 1 pagina – die aan beide zijden blanco is – beschikbaar zijn voor het visum en de stempels van de Immigratiedienst in Suriname.

Na aankomst in Paramaribo zal je o.a. een bedrag van US$ 150 of de tegenwaarde in Surinaamse dollars (SRD) dienen te betalen bij een van de aangewezen banken in Suriname.

Na het indienen van MKV

Nadat je de MKV-aanvraag hebt ingediend en deze is doorgestuurd naar de autoriteiten in Paramaribo, ontvang je per post een bevestigingsbrief waarin het referentienummer van je aanvraag is vermeld. Dit ref.nr. heb je nodig om na ca. 3 maanden op onze site (“Verleende vergunningen”) na te gaan of je aanvraag is goedgekeurd.

Personen wiens aanvraag is afgewezen worden daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Wanneer je MKV-aanvraag is goedgekeurd kom je in aanmerking voor een KV-visum. Dit is slechts een inreisvisum (€ 40,00).

Het visum kan je aanvragen en afhalen aan het loket v/d visumafdeling. Dit kan terwijl je wacht. Je ontvangt daarbij een aanmeldingsbrief waarmee je je in principe binnen 2 weken moet melden bij de afdeling Vreemdelingenzaken in Paramaribo die afspraken met je maakt voor de verdere afwikkeling van de verblijfsvergunning.